Historia i przyroda

W Kraskowie stoi pałac. Wybrał sobie miejsce, którego czar przyciągał ludzi od zawsze. Już Celtowie odprawiali tu swoje magiczne rytuały wokół granitowej skały majestatycznie wypiętrzonej z ziemi. Od tamtej pory miejscowość zyskiwała na sile i nie bez przypadku historia Doliny Bystrzycy przez wieki naznaczona została wieloma opowieściami i legendami. Już przed rokiem 1250 stał tu majątek, który następnie przebudowano w pałac na wodzie.

 
Podczas wojny trzydziestoletniej budowla legła w gruzach., po czym trwała przez wieki jako genius loci dopóki nie padła ofiarą pożaru. W 1746 hrabia Dawid Sigismund von Zedlitz und Leipe zatrudnił światowej sławy budowniczego- Fischera von Erlach Młodszego. W oparciu o jego projekt zrealizowano jeden z piękniejszych dzieł rokoko Europy - okazały Pałac w Kraskowie, który zastąpił  strawioną ogniem  bryłę. W 1945 pałac  musiał stawić czoła zawirowaniom systemowym, które na długie lata osłabiły jego siły.
 
W 1992 los przywiódł do Kraskowa austriackiego marszanda Thomasa Gamperla. W cieniu ruin pałacu poczuł on niewiarygodną siłę tego miejsca i wbrew rozsądkowi, lecz z wizjonerskim zacięciem postanowił pomóc wznieść się Feniksowi . Tak powstał jeden z najpiękniejszych hoteli pałacowych Europy, prowadzonych w pełen wyczucia sposób hołdujący magii miejsca. Piętrzy się on dumnie emanując historią zapisaną w jego murach.
 
Pałac Krasków leży w centrum dolnośląskiego krajobrazu historyczno-kulturalnego. Strzeże go mityczna góra Ślęża od wieków intrygująca skupiające się w jej pobliżu pokolenia. Zabytki kultury pobliskiej Świdnicy i Wrocławia tworzą niezapomniany krajobraz kulturalny zachwycający o każdej porze roku:
 
 
 
FUNDACJA FORUM KRASKÓW
Tworząc Forum Krasków Thomas Gamperl powołał do życia aktywną platformę otwierającą się na wszystkie kierunki sztuki, umożliwiającą wczesną edukację dzieci i podejmującą działania mające na celu aktywizację i integrację lokalnej społeczności.